петък, 28 май 2010 г.

MY ART THERAPY/ МОЯТА АРТ ТЕРАПИЯ

Така се случи, че преди няколко седмици трябваше да лежа, за да се лекувам. Когато дойдох на себе си, изпитах желание да рисувам. Не ми се беше случвало отдавна. Аз не съм художник, но винаги съм си драскала по тетрадките, а по-късно по лекциите и в анализите на пиесите. Обикновено отивам на среща със сценографа с нахвърляните си представи за куклите и сценографията. Като дете много точно прерисувах - ето някои от онези рисунки. Била съм 6-7 годишна.


It happened so that I had to lie in bed a couple of weeks ago. I was ill and very miserable, but one day, all of a sudden I felt the desire to draw. It hadn't happened to me for a long, long time... I drew a lot in my notebooks and exercise books at school and at the Theatre Academy (but who doesn't?) Before beginning to work with the scenographer I usually make some sketches of the puppets, the way I imagine them. I don't pretend to be an artist at all, but when I was a child I used to copy (from watching) my favourite illustrations quite well. Like these ones. I'd been 6-7 years old.

Та... пресегнах се и хванах първата попаднала в полезрението ми книга.
So I took the first book I saw.

Eто какво се роди в легнало положение...
Here's the result...
А тези вече си ги изфантазирах...
And some profiles...

След няколко дни дойде времето и на изрезките.
Един цигулар (макар че първата му цигулка по-скоро  прилича на китара!). Той бе повлиян от блога на едно момиченце - http://pasztohylili.blogspot.com/

Some days later I began to papercut again.
This violonist (his first violin looks rather like a guitar!) was born under the influence of a little girl's blog - http://pasztohylili.blogspot.com/ It's for you, Lili!
А ето го и с новата цигулка.
And here he is with his new violin.

След него се появиха и тези спящи човечета...
And finally appeared these sleeping fellows...
Сладък сън след концерта...
A sweet dream after the concert...

петък, 21 май 2010 г.

НАГРАДА ЗА БЛОГА / A BLOG AWARD

My blogger friend  Amalia - http://amalia-k.blogspot.com, , whose art and sensitivity I like with all my heart, gave me this very sweet award... THANK YOU!  Please, visit her blog!
Получих тази приятна награда от Амалия - изключително чувствителна и талантлива художничка, която мога да нарека свой приятел! Непременно посетете блога й!

Като начало трябва да отговоря на въпросите й.  Има ли нужда да превеждам?:-))
First I am supposed to answer  her questions.. Here I go...

1. If you could have any profession other than the one you have now, what would it be?
    A translator of children's books  from Scandinavian languages.

2. What is the one word that describes you best?
     Positivism.

3. Who is your favorite book character?
     Winnie-the-Pooh, Moominmamma, Fillyjonk.

4. If you could have a super natural power, what would it be?
    To heal people.

5. Which is worse, a bad haircut or a black eye?
    A black eye, because it hurts!
Туве Янсон и част от героите й (рисунка на авторката)
Tove Jansson with some of her characters
На второ място трябва да избера авторите на някои от любимите ми блогове, които според мен заслужават точно тази награда. И те са...

Secondly, I would like to  pass this award on my turn to some of you, that I feel close and whose creative talents I admire.  Congratulations to...

for her incredibly colourful and cheerful world of drawings and photos
за нейния невероятно шарен и жизнерадостен свят на рисунки и фотографии
for her magic watercolours and poetic  perception of the world
за магическите й рисунки с водни бои и поетичното възприемане на света
for her interesting journeys and exciting stories in photos about them
за интересните й пътешествия и вълнуващите истории за тях в картини
my husband - for his unceasing sense of humour and incredible talent for writing
моят съпруг - за несекващото му чувство за хумор и невероятния талант да пише
for her ability to find harmony and beauty everywhere, for her courage to share with us her bad and good moments
за способността й да намира хармония навсякъде и за смелостта й да споделя с нас трудните и хубавите си моменти
for her wonderful, pure drawings
за детински чистите й, прелестни рисунки
for her experimenting with new techniques and crafts , following her heart
за това, че постоянно експериментира, стремейки се да изрази себе си.

 Оригинална рисунка на Шепард
An original drawing by E.H.Shepard

Ето ги и МОИТЕ въпроси. Ще се радвам, ако намерите време да им отговорите!

1.  Ако можеше да се върнеш в миналото, би прекарал/а един ден в (с)...
2.  Мечтаеш да...
3.  Любимият ти мирис е...
4. Детството ти е...
5. Любимите ти книги или герои от литературата за деца са....
6. Липсва ти...
7. Скритият ти талант е...
8. Любимият ти сезон е...

If you have time and desire, please, answer MY questions ...

1. If you could go back to the past, you would like to spend one day in (with) ...
2. You have a dream...
3. Your favourite scent is ...
4. Your childhood was (is) ...
5. Your favourite books or characters from the children's literature are ...
6. You miss ...
7. Your secret talent is ...
8. Your favourite season is ...
Ако ви е любопитно, ето моите отговори... (извън правилата...!) 

1. На село при леля, в старата й къща с таван, пълен с истински съкровища, в двора с чимшира, дюлята за катерене, френското грозде, кладенеца, люлката... Ех!
2. Отново да отида в Дания и в музея на Андерсен.
3. ... на чимшир.
4. Щастливо време, в което изживях неща, които повече не са ми се случвали, но следата им е огромна. И светла!
5. "Мечо Пух", "Малкият принц" и всички книги и герои на Туве Янсон!
6. ...приятелките ми, които живеят вече в чужбина.
7. ... да пея и свиря на пиано.
8. ... пролетта.

If you feel a little bit curious about me, here are my answers... (out of the rules...!)

1. In my aunt's village, in her old house with the mysterious attic, full of real treasures , and the marvellous garden with the quince-tree, the red currants, the holly, the well, the swing... And my loving aunt around me and my brother.
2. ... to go to Denmark and HCAndersen's Museum again!
3. ... that of a holly.
4. ...a happy time, full of experiences that I've never had again later.
5. ..."Winnie-the-Pooh", "The Little Prince" and all Tove Jansson's  books and characters.
6. ... my friends who chose to live abroad...
7. ... singing and playing the piano.
8. ... Spring.

Tуве Янсон
Tove Jansson

И последно - хубаво би било да дадете тази награда на авторите на блогове, които харесвате и обичате. Вие си знаете! Не забравяйте да им измислите свои въпроси, а също и да публикувате логото на наградата в блога си. (Броят на въпросите и блоговете е по ваша преценка. първоначалните правила се губят някъде "по трасето".)
And finally - having received the Award, it would be nice to pass it to other bloggers, who you appreciate and love and to formulate your own questions to them. (The rules, if once there had been any, are now broken, so there' re no definite numbers for anything.)  And don't forget to put the logo on your blog!!


Хубави почивни дни!!
Bye, everyone, enjoy yourselves and have a nice weekend!!понеделник, 10 май 2010 г.

ХРАБРИЯТ ОЛОВЕН ВОЙНИК / THE STEADFAST TIN SOLDIER

Преди две седмици се състоя премиерата на "Храбрият оловен войник". Толкова голяма беше умората ми, че сили нямах да пиша за това до днес. Пък и ангажиментите не спряха...

A couple of weeks ago the premiere of "The Steadfast Tin Soldier" was held! I was so exhausted that I couldn't think of writing about it. Besides I was quite busy afterwards...
Всичко мина успешно! Спектакълът вече пое живота си "в ръце". С всяко следващо представление нуждата от мен става все по-малка. Такава е съдбата на режисьора! Той бързо-бързо остава "в миналото", в спомените за репетициите, за направеното и ненаправеното, за трудните и радостните моменти, през които екипът е преминал...

We had a success! I watch the first performances and I can say that the audience accepts the staging very well. Now I must withdraw. This is the director's destiny... He "dies" after the premiere and only the memories of the creating process remain!... The life of the show is in the hands of the actors from now on.
 
На децата трябва да се говори за любовта, трябва да се разбужда чувствителността им... Притихналият салон (особено ако е пълен с 10-11 годишни деца) показва, че те могат да бъдат "хванати" и от една романтична, лирична картина, в която музиката и светлината допринасят за силата на внушението. Не мога да ви опиша как ме хваща за гърлото внезапно настъпилата тишина!...
I am sure more than ever that we must talk to our children about love and that this has a strong impact on them in the most natural way... You can't imagine what is the feeling when 10-11 years old children are silent or whisper in a lyric moment - then I feel they are captured by what's happening on the stage and in their souls...


Детенце плаче на рамото на майка си след неделно представление. Тя го успокоява: "Войникът не е изгорял! Следващата неделя пак ще го видиш..." Ех, Андерсен, мой мили Андерсен! Някои смятат, че приказките ти са мрачни, тъжни, не са за деца... Но аз мисля, че животът трябва да бъде представян такъв, какъвто е - в него има любов и ревност, приятелство и предателство, радост и скръб, светло и тъмно, добро и зло... Важното е да разговаряме с децата си, да ги утешим, когато е нужно,  да ги научим да споделят, да не оставяме у тях да се натрупват въпроси, да съпреживяваме заедно тайнството, наречено Куклен Театър...
 

A little child was crying on his Mum's shoulder after the performance. She was saying: "The Soldier hasn't burnt, my dear! You'll see him again next Sunday!" Oh, Andersen, my Andersen! Some people say your fairy tales are not suitable for children, but I don't agree. Life is what it is - a variety of love and jealousy, friendship and betrayal, light and darkness, Good and Evil... I think we should talk with our children about everything, answer their questions, listen to their hearts, learn them to share and go together through this magical journey, called Puppet Theatre...сряда, 5 май 2010 г.

В ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ / IN A SPRING MOOD

През зимата си направих пролет...
In winter I created Spring...


 
Сега тя вече е навсякъде... В полята по пътя....
Now it's already everywhere around... Along the roads...
В парка...
In the park...
В небето...
In the sky...
В градините...
In the gardens...

Толкова много красота!...
So much beauty!...