вторник, 30 ноември 2010 г.

ВЛЮБЕНИ ЖИВОТНИ / ANIMALS IN LOVE

Този път няма да са ми необходими много думи. Просто искам да ви представя опитите ми в изрязването на животни. Моля, бъдете снизходителни !:)


This post won't need many words. I just want to introduce to you my first cuttings of animals. Please, be indulgent! :)
Малко приличат на понита...

Horses or ponies?...
Няколко домашни животни...

Some domestic animals...Трябваше да ги изрежа от по-ярка на цвят хартия!

I should have cut them out of bright coloured paper!


Първият ми опит са тези слончета-бебета...
My first attempt are these babies-elephants...


Тези са попораснали! 

These are grown-up!


Може ли без птичета?...

Can't miss the birdies!...


Тези сладурчовци не ги знам какви са, но определено не са хора.

What are these sweeties? Definitely not human!Това е засега. До следващата серия. Пожелавам на всички вълшебен декември!:0)


This is all for now. Till the second series! Bye and have a marvellous December!:0)

петък, 19 ноември 2010 г.

ЗАБАВНИ ИЗРЕЗКИ 2 / FUNNY PAPERCUTS 2

Изрязах набързо тази танцьорка. От листа хартия останаха две еднакви парчета.

I cut out this dancing girl. From the sheet of paper remained two equal parts.

Първото ми заприлича на този ангел. "Помогнах " му да полети...

In the first one I saw this angel. I "helped" him fly...
А второто - обърнато в друга посока - на хипопотам. "Помогнах" му да се засмее...

In the second one, after rotation - this hippopotamus. I "helped" him laugh...
Обръщането на изрезката в различни посоки крие изненади. Най-ясен пример дават тези две животинки, наподобяващи катерица и патица. Липсва всякаква намеса от моя страна, въпреки че сигурно ще ги пообработя.

The rotation of the leftover can surprise you. Here is an example - two animals, resembling a squirrel and a duck. I haven't touched the scissors, but I'll probably clean the silhouettes in future.
Както, например, дооформих този профил...

In the way I made this profile more concrete...
Ето няколко стари персонажи от "боклучета".

Here are some old objects that had been hidden in the paper scraps.
Петелът се роди днес. (Добре, че не посегнах към кошчето за боклук!)


The rooster was "born" today. (I'm glad I didn't throw the leftovers!)
 А това е първият ми колаж. Що е то? СУРИКАТИ!!! Нищичко не съм рязала, само прибавих опашките. И пейзажа, разбира се!

And here is my first paper collage. What are these creatures? MEERKATS! I have nothing cut additionally, just glued the two tails. And the landscape, of course!

Имам още, но нека останат за друг път!:-)

I have more, but they'll wait for some other post!:-)

петък, 12 ноември 2010 г.

ЕСЕНТА КАТО ВДЪХНОВЕНИЕ / AUTUMN AS AN INSPIRATION

С децата от куклената студия днес ще изработваме книгоразделители на тема ЕСЕН. Правя набързо два за модел. Ето ги...

Today we are going to make bookmarks in the children's puppet studio. The theme is "AUTUMN". I have prepared two samples - here they are...
 
След като си говорим за цветовете на есента, всички се впускат да майсторят.

After discussing the palette of Autumn, the children begin to create.
 
Резултатите са вълшебни!
And the results are amazing!
 

Различни видове дървета и листа...

Different kinds of trees and leaves...

Пейзаж и гръмотевична буря. NB: червеният квадрат е кутия за паднали листа!:-)

A paysage and a thunderstorm. NB: the red object is a box for fallen leaves!:-) 

Тези листа летят нагоре, защото има вихрушка...

These leaves are flying upwards, because there's a whirlwind...

Рано сутринта бях на оздравителна разходка в парка. Там все още има дървета в различни цветове - както на последния книгоразделител.

Early in the morning I took a healthy walk in the park. And there I saw trees in all colours, just like in the last bookmark.

Все още зелено...,

Still greenish...,
тук-таме червено...

 here and there - red...

и прегоряло жълто...

and burnt yellow...
В краката - шума...,

In the feet - dry foliage...,
 
 
росни листа...

leaves, soaked with dew...
 
 
или красиви съкровища...

or beautiful treasures...
 
Наоколо - дървета с лица...

Around - trees with faces...
А високо в небето - тази катеричка-акробат...,

And high above - this squirrel-acrobat...,
провираща се в паяжината на клоните!

squeezing through the web of branches!