неделя, 18 април 2010 г.

ЛИЦА /FACES

Умора... Преумора... Напрежение... Безпокойство... Човъркащи въпроси... И в най-тъмното на нощта - моето спасение, облекчение, разтоварване,  светлинка и глътка кислород в последните минути преди сънуване - ЛИЦАТА. Ето някои от тях - моето антистрес лекарство.
Anxiety... Confusion... Disappointment... I'm tired, exhausted, trying to solve the problems that have occured in my day.... And here they are - the FACES. My salvation, my joy after midnight, they calm me down and give me peace before dreaming. The Faces  - my anti-stress medicine!петък, 2 април 2010 г.

МИЛИ МОЙ АНДЕРСЕН! / MY DEAR ANDERSEN!


Днес е рожденият ден на Ханс Кристиан Андерсен. 

Today is Hans Christian Andersen's Birthday.
                                                      2.04.1805 - 4.08.1875
Родната къща на Андерсен в Одензе (ниската жълта къща вляво).

HCAndersen's birthplace in Odense (the small yellow house, third in the left row).

Фигурата на писателя в естествен ръст на фона на уголемени негови хартиени изрезки посреща посетителите в Музея на Андерсен по време на честванията по повод 200 години от рождението му през 2005 година. Имам щастието да съм там като участник (и докладчик) в ІV-та международна конференция, посветена на творчеството му за деца.

In 2005 - the year of the bicentenary of HCAndersen's birth, I read a paper at the IVth International Conference dedicated to his fairy tales. His figure welcomed the visitors of Andersen's Museum in Odense. An enormous papercutting of his served as a background.


Хартиена изрезка (лого на Музей Андерсен), изработена от писателя.

A papercutting (logo of the  museum) made by the writer.
Ножицата на Андерсен, с която никога не се разделял. Дълга е 24 см!!

Andersen's scissors he brought with him everywhere ( 9,45 inches = 24 centimetres long!!)

               НЯКОИ ОТ ХАРТИЕНИТЕ ИЗРЕЗКИ НА АНДЕРСЕН... 

               SOME OF ANDERSEN'S PAPERCUTTINGS... 

Бих искала да го познавам!... В едни други времена...

I wish I knew him!...